Partnerek, együttműködők

PROJEKTPARTNEREK

Kreáció Duó

A Kreáció Duó egy 2008-ban alapított kis magánvállalkozás. A szervezet fő célja az iskolák, oktatási intézmények és nonprofit szervezetek támogatása oktatási tevékenységeik fejlesztésében. A formális, nem formális és informális oktatási gyakorlat színvonalának emelését új, innovatív, részvételen alapuló módszerekkel támogatjuk. Munkatársaink fenntarthatósági workshopokat tartanak iskolákban tanulóknak, módszertani képzéseket civil szervezetek munkatársainak és tanároknak. Támogatjuk a múzeumokat is fenntarthatósággal és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos oktatással, tanácsadással, szakmai anyagokkal és műhelyekkel. Oktatási szemléletünk szerint a fenntarthatóság egy összetett, ökológiai, gazdasági és társadalmi folyamat, és módszereket kínálunk a téma iskolai kontextusban történő feldolgozására, az oktatás minden szintjén.

Kollégáink szakértői egy speciális digitális pedagógiai módszernek, a Digital Storytellingnek, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy fejlesszék kommunikációs, szociális és IKT készségeiket.

Spektrum Oktatási Központ, Románia 

Önfenntartó, dinamikus és együttműködésre nyitott szervezetként célunk, hogy formális és informális oktatási, képzési programok széles skáláját kínáljuk a régió fejlődni vágyó szervezeteinek, illetve tanulásra nyitott egyéneinek korhatár nélkül.

https://sec.ro/

Jyväskyläi Egyetem, Finnország

A Jyväskyläi Egyetem különböző ranglistákon (Shanghai Ranking, Times Higher Education és QS World University Ranking) előkelő helyet foglal el. Az egyetemen elérhető magas szellemi potenciál multidiszciplináris egységet alkot, melynek elemei a pedagógia, a természettudományok, a bölcsészet- és társadalomtudományok, a sport- és egészségtudomány, illetve a gazdaságtudományok.

Az egyetem Pedagógiai és Pszichológia Kara magas szintű nemzeti és nemzetközi alap- és mesterképzést, illetve doktori képzést nyújt. A kar Pedagógiai Tanszéke óvodapedagógusokat, gyógypedagógusokat, andragógusokat és pedagógia szakos szakembereket képez.

A Tanárképző Tanszék olyan szakembereket képez, akik az iskolák és a tanári szakma változó igényeinek meg tudnak felelni, és akik meg tudnak felelni az élethosszig tartó tanulás kihívásainak. A tanárképzés célja autonóm, önreflektív, etikus és felelős tanárok képzése, akik kutatási készségekkel is rendelkeznek, és aktívan részt tudnak venni szakmájuk tudományos és közéletében. Ennek érdekében a tanárképzés párbeszédre alapuló tanulási környzetet teremt, amelyben diákok és oktatóik közös tanulási folyamatokban és kutatási projektekben vesznek részt.

https://www.jyu.fi/fi

Tallinni Egyetem, Észtország

A Tallinni Egyetem (TLU) Észtország harmadik legnagyobb egyeteme. A bölcsészet- és társadalomtudományokban kiemelkedő munkát végeznek, de a természettudományok és egzakt tudományok, valamint a tanárképzés és az oktatáskutatás területén is komoly hagyományaik vannak. Észtország fenntartható fejlődését magas színvonalú kutatásokkal és tanulmányokkal, oktatással, nyilvános viták és tudományos partnerség előmozdítása révén is támogatják.

A TLU 6 iskolát (köztük az Oktatási Tudományok Iskoláját) és 1 regionális főiskolát foglal magában. Több mint 7500 hallgató (9,5%-uk nemzetközi) vesz részt a TLU alap-, mester- és doktori tanulmányi programjaiban. Emellett évente mintegy 15 000 fő vesz részt továbbképzésben és Open University tanulmányokban. Az egyetem több mint 800 embert foglalkoztat, köztük közel 400 kutatót és oktatót. A School of Educational Sciences felelős az oktatással kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységek koordinálásáért. Emellett felelős a tudományos fenntarthatóságért az oktatás területén mind a Tallinni Egyetemen, mind általában Észtországban.

A TLU-n öt fókuszterületen folyik kutatás: Társadalom és nyílt kormányzás, digitális és médiakultúra, kulturális kompetenciák, egészséges és fenntartható életmód.

https://www.tlu.ee/en

EGYÜTTMŰKÖDŐK

#újpedagógia

Az #újpedagógia olyan módszertani programokat (tréningeket, workshopokat, képzéseket, előadásokat) kínál iskoláknak, tanároknak, cégeknek és magánszemélyeknek, melyek segítenek elérni, hogy napjaink folyamatosan változó körülményei között is jól alkalmazható, használható tudáshoz juthassanak hozzá a tanulási folyamatokban részt vevő személyek. Továbbá érintünk olyan nehezen kezelhető szituációkat, mint az iskolai bántalmazás, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrálása, de foglalkozunk a digitális írástudás fejlesztésével és a pozitív pedagógiai szemlélet adaptálásával is. Szívesen segítünk oktatást érintő pályázatok megírásában, lebonyolításában, értékelésében. #demokratikus #önirányított #együttműködő #cselekvésorientált #akciópedagógia #projektszemlélet #digitális #kritikai gondolkodás

https://ujpedagogia.hu/